DejTip!

X

Mapa zobrazuje nahlášené závady a události pomocí mobilní aplikace DejTip či skreze webový formulář, který je připraven k použití přímo v mapové aplikaci.

Demografie

X

Mapová aplikace s demografickými daty umožňující jednoduché analýzy.

Nádoby na tříděný odpad

X

Mapa sběrných míst separovaného odpadu včetně seznamu jednotlivých nádob rozdělených dle druhu odpadu.

Majetek města

X

Mapa nemovitého majetku ve správě města České Budějovice a dalších organizací.

Město České Budějovice I


Mapa školských obvodů

X

Adresy rozdělené dle příslušnosti do školských obvodů. V mapě jsou přehledně vyznačeny i odpovídající základní školy. Po kliknutí na ikonu ZŠ se zobrazí její webové stránky.

Mateřské školy

X

Přehledová mapa mateřských škol na území města. Po kliknutí na ikonu MŠ se zobrazí její webové stránky.

Volební okrsky

X

Adresní body rozdělené do příslušných volebních okrsků. Vyznačena jsou i sídla volebních okrsků - volební místnosti.

Město České Budějovice II


Dopravní uzavírky

X

Více informací o uzavírkách naleznete na samostatné stránce: "Uzavírky"

Parkování

X

Mapa návštěvnických, abonentních a rezidentských a smíšených parkovacích stání na území města. Více info na ParkovaniCB.czV levém horním rohu je možné přepínat mapové kompozice.

Parkování

X

Mapa zón placeného krátkodobého stání. Více info na ParkovaniCB.cz

Linky MHD

X

Mapa zastávek a linek MHD včetně jízdích řádů. Schéma dopravních linek naleznete také na stránkách Dopravního podniku

Doprava


Záplavová území

X

Zaplavová území rozdělená dle průtoků Q5, Q20, Q100 a údaje o povodni z r. 2002.

Životní prostředí


Veřejná sportoviště

X

Veřejná sportoviště a hřiště v majetku města České Budějovice. Po rozkliknutí hřiště se zobrazí stránka s jeho popisem a fotografiemi.

Cyklotrasy

X

Mapa cyklotras a cyklostezek.
Správcem mapy je Cykloserver.cz

Turistika, volný čas


Bezpečnostní kamery MP

X

Rozmístění bezpečnostích kamer v rámci města České Budějovice. Více info na stránkách Městské policie

Ztracená a nalezená zvířata

X

V pravém panelu je možné filtrovat nálezy podle různých časového období. Více info na stránkách Městské policie

Městská policie


Územní plán

X

Grafická část územního plánu včetně jeho změn.

Územně-plánovací rozcestník

X

Informace Odboru územního plánování MMČB.

Územní plánování


Digitální technická mapa města

X

Digitální technická mapa města České Budějovice - polohopis.

Žádost o výdej dat

X

O výdej aktuálních dat z digitální technické mapy je možné zažádat nae-mailové adrese

Žádost o výdej dat

X

Jihočeský kraj podpořil nasazení služby UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury.

Digitální technická mapa


Historické letecké snímky

X

Ortofotografické snímky Českých Budějovic z let 1946, 1952, 2004, 2007, 2011, 2015 a 2017.

Historické mapy