Aktuality

Mapový rozcestník MMČB

20. května 2019 Byla aitualizována mapová aplikace "Volební okrsky"zobrazující adresní body přiřazené do příslušných VO, včetně vyznačených volebních místností.

11. března 2019 Plánované a probíhající uzavírky ve městě můžete sladovat v nové aplikaci Dopravní uzavíry